Search This Blog

Kata NamaPerkataan
 Nama terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitu Nama Betul dan Gantinama dan satu lagi dipanggil Nama Terbitan.

a) Kata Nama Am ( Betul atau Biasa )
b) Kata Nama Khas
c) Kata Ganti Nama
d) Kata Nama Terbitan) Kata bilangan Nama Betul 1.
1. Nama betul dibahagi kepada dua jenis iaitu Nama Am dan Nama Khas.
2. Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu
Yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa
seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. Dengan kata
lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau
umum.
Contoh:
Manusia , orang
ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll
binatang
ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll
tumbuh-tumbuhan
pokok, betik, rumput, lalang dll
benda
pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll
tempat
pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll


3. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama yang:

(a) konkrit, iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang, atau dapat dirasa, atau
     dapat dilihat
(b) abstrak, iaitu nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau 
     dikhayalkan.

4. Kata nama am konkrit dan abstrak boleh terdiri daripada kata asal dan kata
namaterbitan.

5. Berikut adalah beberapa contoh kata nama terbitan:

buai – buaian
tua – ketua
raja – kerajaan
tahu – pengetahuan

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.

Contoh:

Dia sedang menjinakkan seekor gajah.
Pada akhir ayat
Gajah itu berbadan besar.
Pada awal ayat

Kata Nama Khas
1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan  untuk  
menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang
tidak bernyawa.
2. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang.
Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama
bangunan, dan sebagainya.Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut
sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.a)   
benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dllb)   
orang; misalnya : Cik Mei Mei, Inspektor Lim, Dr. Long dllc)    
binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dlld)   
tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll.
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis
dengan huruf besar.
Contohnya:

manusia
Zaidi, Mei Fong, Subramaniam
binatang
Tompok (kucing), Jalak (ayam)
tempat
Muar (daerah), Seremban (bandar), Jepun (negara)
bangunan
Pudu Raya (perhentian bas dan teksi),
Menara Tun Razak (pejabat)
judul buku
Keluarga (majalah),Rentong (novel),
Kamus Dewan ( buku)
benda
Proton Perdana (kereta), Pilot (pen), Seiko (jam)

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
Kegunaan
Kata Nama Am
Kata Nama Khas
Benda
bangunan
kereta
buku
sekolah
Bangunan Tabung Haji
Proton Saga
Bahasa Melayu
S.K. Darau
Orang
doktor
kerani
guru
budak lelaki
DoktorAndrew
Puan Law
Cikgu Hoo
Lim Tong Seng
Binatang
kucing
lembu
katak
ayam
burung
Si Tompok
Lembu Sapi
Katak Puru
Ayam Belanda
Burung Murai
Tempat
negeri
bandar
kampung
tasek
Terengganu
Jerteh
Kampung Pasir Akar
Tasek Perdana
Tumbuhan
pisang
cili
jambu
limau
Pisang Emas
Cili Padi
Jambu Batu
Limau KasturiKata nama TerbitanKata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :        

di awal kata ( awalan )     
di akhir kata ( akhiran )          
di awal dan di akhir kata ( apitan )      
   
Sila teliti contoh-contoh imbuhan  :

di awal kata
pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-
di akhir kata
-ita, -man, -wati, -an, dan -wan
di awal dan di akhir kata
per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

kelas kata
kata dasar
kata terbitan
kata kerja
peraga
latih
bawa
lawan
peragawati
latihan
pembawaan
perlawanan
kata sendi
oleh
untuk
perolehan
peruntukan
kata nama
lombong
rumah
guru
perlonbongan
perumahan
perguruan
kata adjektif
cantik
besar
tinggi
kecantikan
pembesar
ketinggian


1 ulasan:

Siew Foo D20112052869 berkata...

Penerangan yang jelas, terima kasih kerana berkongsi maklumat yang bermanfaat. ^^