Search This Blog

Kata Arah 
Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama.

Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.

Contoh


AtasBawahTepiAntara
HadapanUtaraSisiLuar

  1. Semua hidang itu diletakkan di atas meja.
  2. Kucing Siam itu tidur di bawah pokok.
  3. Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.

Tiada ulasan: