Search This Blog

Kata Adjektif


Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.

Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat. 
          
A.  Jenis-jenis kata Adjektif

1.   Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan
     sebagainya yang  bertugas sebagai penguat.Contohnya; sangat cantik,
     amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

2. Adjektif Jati
          Ia menerangkan sifat atau rupa yang jati.
          Contoh
          Buku itu berwarna biru.
          Budak kurus itu kawan saya.

3. Ajdektif Bilangan atau pecahan
          Ia menunjukkan bilangan atau pecahan.
          Contoh
          Ayah memiliki dua buah kereta.
          Saya membeli beberapa kuntum bunga.

3. Adjektif Tunjuk
          Ia menunjukkan “bagaimana” / “yang mana”
          contoh
          Baju ini mahal harganya.
          Perkara demikian jangan diulangi lagi.

4. Adjektif pencerai / pengasingan
          Ia menerangkan benda yang disifatkan itu dikira satu-satu atau selonggok-selonggok.
          Contoh
          Setiap pelajar mesti berdiplin.
          Ambil barang masing-masing.

2.       Kata adjektif ialah kata yang menerangkan

          (a) menerangkan sifat keadaan seperti sihat dan cantik;
          (b) menerangkan sifat warna seperti hitam dan hijau;
          (c) menerangkan sifat ukuran seperti tebal dan besar;
          (d) menerangkan sifat bentuk seperti lurus dan bujur;
          (e) menerangkan sifat jarak seperti hampir dan jauh;
          (f
 ) menerangkan sifat waktu seperti lama dan awal;
          (g) menerangkan sifat perasaan seperti malu dan gembira;
          (h) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
          (I
 ) menerangkan sifat cara seperti lincah dan lambat;
          (h) menerangkan sifat pencaindera seperti masin dan harum.
          (j ) menerangkan 


B. Pangkat-pangkat Adjektif

     1. Pangkat biasa
          ia dinyatakan dengan menggunakan kata adjektif biasa.
     
        Contoh
 
       Baju dia cantik.
        Buah betik itu manis.

    2. Pangkat perbandingan
        Ia merupakan perbandingan sama, lebih atau kurang.
    
        Contoh
        Tenaganya sekuat Badang.
        Buah jambu itu semanis gula.

   3. Pangkat menyangat
        Ia menerangkan adjektif yang keterlaluan seperti sangat, amat, benar-
        benar dan sebagainya.
        Contoh
        Cuaca hari ini sangat mendung.
        Buah rambutan ini terlalu masak.

   4. Pangkat penghabisan
       Ia menerangkan adjektif paling satau penghabisan.
       Contoh      Gunung Kinabalu adalah gunung yang paling tinggi di Malaysia.
       Menera KLCC bangunan yang tertinggi di Malaysia.

Tiada ulasan: